สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่บริการลงทะเบียน “เราชนะ” ให้กลุ่มเปราะบาง


Share: