“สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

นายอภิชาติ  วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรม “สินค้าด๊ะดาดตลาดนัด คบจ.โคราช” จัดโดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.)  มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIC-19) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]