ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดนครราชสีมา และการดูแลตามมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัชโคโรนา 2019 ในกลุ่มเป้าหมายคนงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัท เตียกงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ต.สรนารีี อ.เมือง บริษัท โรงสีรัญรุ่งเรือง ประเทศไทย จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา


Share: