เชิญชวนส่งประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564

รายละเอียด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]