แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ/ร้านค้า กิจกรรม/กิจการ ที่ได้รับการผ่อนปรนตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด ผ่าน แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ที่ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/


Share: