สรุปจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

Toggle Content

เดือนเมษายน 2566

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share:ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประกาศจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นค 74337 น

ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 378 บาท

ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร 656.50 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,052 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 2,782 บาท

ประกาศจัดซื้อธง ว.ป.ร. 1,900 บาท

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

Share: