พม.นครราชสีมา ONE HOME

มีจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ 4
3.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์)
4.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
5.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
6.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
7.นิคมสร้างตนเองพิมาย
8.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
9.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
10.สำนักงานเคหะจังหวัดนครราชสีมา

11.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-3000, 0-4424-1079
โทรสาร 0-4425-5732
Email : nakhonratchasima@m-society.go.th

2.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์)

ที่อยู่ 1422 ถ. สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-922-668-9
โทรสาร 044-922792
Email : bannaree@hotmail.com

3.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

ที่อยู่ 1362 ถนนสุรนารายณ์ เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 922 666
Email : banmetta@hotmail.com

4.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

ที่อยู่ 278 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร: 044-242552, 044-272512

เว็บไซต์ : www.banratchasima.dcy.go.th
อีเมล์ : banratchasima@hotmail.com 

Facbook : www.facebook.com/homeforboys

5.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง

ที่อยู่ 227 ม.11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 044 300 776
Email : nikhomlamtakhong@dsdw.go.th

6.นิคมสร้างตนเองพิมาย

ที่อยู่111 หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

โทรศัพท์0-4420-0321

แฟกซ์0-4447-1463

7.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เลขที่ 1622/11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-922860-1 แฟกซ์ 044-922861

8.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

มือถือ : 0817601482
ที่ทำงาน : 044922765
โทรสาร : 044922735

9.สำนักงานเคหะ

ที่อยู่ 14 800/11, ในเมือง, อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ที่ทำงาน : 044 211 492

10.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

1492/12 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร : 044 – 922 662

Fax : 044 – 922 661

 

Email : bannareesawat@dwf.go.th


Share: