สรุปจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2566

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566


Share:ข่าวประกาศ สรุปจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2565

เดือนมกราคม 2565

เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565


Share:ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ประกาศจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นค 74337 น

ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 378 บาท

ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร 656.50 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,052 บาท

ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 2,782 บาท

ประกาศจัดซื้อธง ว.ป.ร. 1,900 บาท

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial