มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้
โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

Share:ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องช่วงโควิด 19 ระบาด

📣เริ่มแล้ว📣ผู้ว่าโคราชเปิด ครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องให้กับประชาชนช่วงโควิด 19 ระบาด บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมเปิดบัญชี ครัวโคราชแบ่งบัน สมทบทุนในการช่วยเหลือ

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการครัวโคราชแบ่งปัน แจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19จำนวน 500 กล่อง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีจุดกรอง วัดอุณหภูมิ แจกแฮลกอฮอลล์ ล้างมือ ให้กับประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
📣📣พร้อมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ครัวโคราชแบ่งปัน หมายเลขบัญชี 694-0-32978-1 เพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง
https://youtu.be/ycT_eUj5NpQ


Share:พมจ.นครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจเย็บหน้ากากผ้าต้านไวรัสโควิด-19

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเย็บ หน้ากากผ้าสู้ไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial