ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการจัดซ ...
อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการจัดซ ...
อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการจัดซ ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนก ...
อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซ ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (31/01/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (02/04/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (21/02/2563) ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (30/03/2563)   ...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (25/02/2563) ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial