ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/03/25 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (02/03/2563) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (02/03/25 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (30/03/2563)   ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ระดับความละเอียด 20 ล้านพิกเซล (30/03/2563) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนิโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (13/03/2563) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (26/03/2563)   ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (30/03/2563)   ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซ ...