ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน โดยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขน ๖๘๖๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Share: