การขอรับงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:ประกาศคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา


Share:ประกาศคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจ.นม.

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครราชสีมา

 

 


Share:ข่าวประกาศ สรุปจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2565

เดือนมกราคม 2565

เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial