ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา


Share:ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

Share:ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา


Share:ประชาสัมพันธ์ โครงการ CSR atfer Process

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bank on Bank ประชาชนทุกท่านที่สนใจโครงการเป็นโครงการ CSR after Process เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม Unserved ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สามารถยืมเงินกองทุน Bank on Bank **สามารถอ่านรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยนะค่า


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial