ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัมนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: