การขอรับงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมาในระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:ประกาศคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา


Share:ประกาศคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจ.นม.

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครราชสีมา

 

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial