ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครบ ๓ ปี ๖ เดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมคัดเลือก “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชาสัมพันธ์ โครงการ CSR atfer Process

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bank on Bank ประชาชนทุกท่านที่สนใจโครงการเป็นโครงการ CSR after Process เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม Unserved ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สามารถยืมเงินกองทุน Bank on Bank **สามารถอ่านรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยนะค่า


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

🔊ประชาสัมพันธ์🎉🎉 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” พร้อมรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท และเกียรติบัตร ติดตามรายเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว https://www.dwf.go.th ประเภทสื่อที่เข้าประกวด 1. คลิป 2. E-Poster

🟩สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ประกาศ ได้เลยนะค่าาา😁


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


อบรมหลักสูตรออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‼️

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‼️ ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 400 ท่าน‼️ #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม
📢ติดตามข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุที่มีประโยชน์ได้ที่
Facebook👉https://www.facebook.com/olderfund
Youtube👉 https://youtube.com/channel/UCNECvcwNQNyuf21jRdRY-TQ
Tiktok👉https://vt.tiktok.com/ZSeGxaras/
ig👉https://www.instagram.com/olderfund/


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]