ประกาศผลการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนักสังคมสงเคราะห์


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Share:ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานราชการจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง


Share: